Política i religió.

16 octubre, 2016

SCF, GRUP D’ESTUDIS DE LA FILOSOFIA CLÁSSICA ALEMANYA.
PROGRAMA CIÓ DEL CURS 2016-17.
FIL CONDUCTOR DEL CURS: Política i religió.

  • 6 octubre: S. Turró: Estat i «religió» en i a partir del «Pograma més antic de
  • sistema de l’idealisme alemany».
  • 3 novembre: Ll. Salvador: L ‘horitzó de la religió filosófica en el darrer Schelling.
  • 1 desembre: R. Caner: «Cristiandat o Europa» de Nova/is.
  • 12 gener: A. Bergés: Consideracions sobre lafilosofia del dret de Hegel.
  • 2 febrer: M. Cardani: «Home sagrado»: Agamben i Smitt.
  • 3 mary: M. Carbó: Els escrits de joventut de Hegel: religió, estetica, filosofia?
  • 6 abril: A. Mumbrú: Consideracions sobre Schiller i Holder/in.
  • 4 maig: J. Olesti: El tema teologico-polític a la «Judenfrage» de Bruno Bauer.
  • 1 juny: Mª Ramon: Consideracions sobre política i religió en Leibniz.

 

Les sessions tindran lloc en la seu de l’IEC del C/Maria Aurelia Campmany de 18 a 20h.

Previament a cada sessió el ponent remetra als participants el material (guió, esborrany, textos) de la seva exposició.